KARS SELİM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 10 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILACAKTIR

 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

        

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak,
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,
  • Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik (Ücretli Öğretmenlik) müracaatında bulunabilirler.

 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

1.   Diploma / Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi) 

2.   Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3.   Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi,  (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

4.   KPSS Sonuç Çıktısı (varsa) 

5.   Sağlık Raporu  (Tek Tabipten)

6.   Sabıka Kaydı (E-Devlet Sisteminden alınabilir.)

7.   Kurs/Seminer Belgesi (varsa) 

8.   Fotoğraf (1 adet)

9.   Başvurular yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenler istenilen belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Not: Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Selim Kaymakamlığı Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Selim/KARS - 90 474 461 30 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.