KARS SELİM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KASIM AYI DÖGEP TOPLANTISI

KASIM AYI DÖGEP TOPLANTISI

DÖGEP KASIMAYI ETKİNLİK RAPORU

 

EYLEM KONUSU: Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in eğitim anlayışı,ilim öğrenmeye ve eğitime verdiği önem, eğitim öğretim metodları.

EYLEM TÜRÜ: Kitap, Makale, Hikâye, Şiir, Film Okuyoruz Ve Değerlendiriyoruz

PAYDAŞLAR: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,İlçemiz Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden Bir Grup

KATILIMCI SAYISI: 14

 

ETKİNLİK ÖZETİ:Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü´nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı (DÖGEP) projesi kapsamında, DÖGEP Kasım ayı faaliyetleri Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

 DÖGEP Kasım ayı etkinliği kapsamında İlçemiz DKAB öğretmenlerinden Esra Özdemir, Kübra Aslan Turan ve Nida Kurak tarafından hazırlanan sunum diğer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle paylaşıldı. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in eğitim anlayışı,ilim öğrenmeye ve eğitime verdiği önem, eğitim öğretim metodları hakkında konuşuldu.

Konu kapsamında aşağıdaki maddeler değerlendirilmiştir, Peygamberimizin eğitim anlayışını günümüzde de uygulayabileceğimiz tespit edilmiştir:

    Ashab-ı Kiramın Yaşayarak Talim Etmesi

    Dinî Hükümleri Tedrîcî Bir Sistemle Yavaş Yavaş Öğretirdi

    Öğretirken Îtidale Ve İnsanları Bıktırmamaya Dikkat Ederdi

    Şahsî Farklılıkları Göz Önünde Bulundururdu

     Karşılıklı Konuşma Ve Soru-cevap Metodunu Kullanırdı

    Muhatabını Aklî ve Mantıkî İzahlarla İknâ Ederdi

    Zekâlarını Açmak ve Bilgi Seviyelerini Ölçmek İçin Sualler Sorardı

    Teşbih, Temsil ve Mukayeseler Yapardı

    Mevzûyu İzah Etmek İçin Şekiller Çizerdi

    Hakkında Bilgi Vermek İstediği Şeyi Yukarı Kaldırıp Gösterirdi

    Suâl Sorulmadığı Hâlde Söze Başlayarak Mühim Bir Mes'eleyi Anlatırlardı

    Muhatabının Sorusuna Ne Eksik Ne Fazla Tam Cevap Verirdi

    Bazen Kendisine Yöneltilen Soruyu Tekrarlatırdı

    Muhatabın Aldığı Cevabı Tekrar Etmesini İsterdi

    Muhâtabı İmtihan Eder, Doğru Cevap Verdiğinde Onu Takdir Ederdi

    Kâbiliyetleri Keşfedip Geliştirirdi

    Huzurunda Vukû Bulan Bir Hâdise Karşısında Sükûtu Tercih Ederdi (İkrâr)

    Zuhûr Eden İmkân ve Fırsatları Eğitim İçin Değerlendirirdi

    Latife ve Şaka Yoluyla Öğrettiği Şeyler de Olurdu

    Öğrettiği Hususu Bazen Yeminle Tekit Ederdi

    Ehemmiyetine Binaen Sözünü Üç Kere Tekrar Ederdi

    Meselenin Ehemmiyetini Göstermek İçin Oturuşunu ve Duruşunu Değiştirirdi

    Bazen Cevabı Tehir Ederek Tekrar Tekrar Seslenirdi

    Sözlerinin Kalıcı Olması İçin Muhâtabın Omzunu veya Elini Tutardı

    Önce Veciz Bir Şekilde Söyler Sonra Tafsilat Verirdi

    Bazen Konuyu Maddeleştirirdi

    Vaaz ve Nasihat Ederdi

    Bir Şeyi Bütünüyle Emreder veya Bütünüyle Yasaklardı

    Tergîb Ve Terhîb Metodunu Kullanırdı (İyiliği Teşvik, Kötülükten Men)

    Önceki İnsanlara Dair Kıssa ve Haberler Naklederdi

    Hayâ Edilen Meseleleri Öğretirken Nâzik Bir Giriş Yapardı

    Kadınlara Öğretmeyi ve Nasihat Etmeyi de İhmal Etmezdi

    Temâyülleri Hayra Yönlendirirdi

    Devamlı Hayırlı Şeyleri Telkin Ederdi

    Bazı Mühim Hataları Hemen Düzeltirdi

    Îcâb Ettiğinde Az Da Olsa Kızardı

    Tâlim ve Tebliğde Yazıyı Kullanırdı

    Yabancı Dilleri Öğrenmesi İçin Bazı Sahabeleri Vazifelendirirdi

    Ümmetinin Terbiye ve Tezkiyesi İçin Dua Ederdi

    Sözle Beraber Jest ve Mimiklerini De Kullanırdı

    İhtiyaca Binaen Soruya Fazlasıyla Cevap Verdiği de Olurdu

    Bazen Muhatabını, Sorduğu Şeyden Daha Mühim Bir Hususa Yönlendirirdi.

 

22-11-201922-11-201922-11-201922-11-2019

 

Selim Kaymakamlığı Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Selim/KARS - 90 474 461 30 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.